#NC, Crystal Production, RapBrat Label

Sam / Aro / Artush Xachikyan - Imna na (Իմնա նա) [2016 HD] (Official Music Video)

Sam / Aro / Artush Xachikyan - Imna na (Իմնա նա) [2016 HD] (Official Music Video)

Длительность: 2:58
NAREK … ) ۞ ㅤㅤ ㅤ ㅤ
24 дек 2018
Aro ft. Artush Xachikyan - Du Du Du [2016 HD] (Official Music Video)

Aro ft. Artush Xachikyan - Du Du Du [2016 HD] (Official Music Video)

Длительность: 2:29
NAREK … ) ۞ ㅤㅤ ㅤ ㅤ
24 дек 2018
Vram ⁄ Sev ⁄ Aro ⁄ Hayuhi (Հայուհի) RapBrat [2016 HD]

Vram ⁄ Sev ⁄ Aro ⁄ Hayuhi (Հայուհի) RapBrat [2016 HD]

Длительность: 4:08
NAREK … ) ۞ ㅤㅤ ㅤ ㅤ
24 дек 2018
Vram ⁄ Aro ⁄ Narek - Երդվել էիր չմոռանալ [2016 HD]

Vram ⁄ Aro ⁄ Narek - Երդվել էիր չմոռանալ [2016 HD]

Длительность: 4:12
NAREK … ) ۞ ㅤㅤ ㅤ ㅤ
24 дек 2018